A A A

Moda na wielokulturowość

Internetowa telewizja edukacyjna: Imigranci/ sąsiedzi/ my”

 

W ramach realizacji projektu pt. Moda na wielokulturowość – działania na rzecz integracji imigrantów Fundacja Obywatelska Perspektywa przygotowuje cykl nagrań video poświecony zagadnieniu integracji cudzoziemców (obywateli Państw Trzecich) ze społeczeństwem polskim. Celem działania jest wsparcie dydaktyczne nauczycieli, edukatorów nieformalnych, atrakcyjne w formie zapoznanie się z kwestiami związanymi z cudzoziemcami, różnorodnością kulturową, religijną, problemami związanymi z integracją zarówno z perspektywy cudzoziemców jak i naszego społeczeństwa. Cykl docelowo będzie składał się z 15 odcinków, poświęconych różnym tematom związanym z obywatelami państw trzecich. Do każdego poruszanego zagadnienia opracowana jest też baza wiedzy – linki do użytecznych materiałów dydaktycznych, raporty, opinie, badania przygotowywane w ramach różnych projektów (w tym projektów badawczych różnych organizacji). Do nagrań zostali zaproszeni zarówno eksperci związani z tematyką jak i obywatele Państw Trzecich zamieszkujący w Polsce. Dotychczas zostało przygotowane siedem odcinków poświęcone m.in. Ukrainie, Kurdom, Afganistanowi, ale też ogólnie tematyce wielokulturowości czy spostrzegania społecznego.

 

Można też posłuchać i wykorzystać w pracy dydaktycznej bardzo ciekawe wywiady z Kurdami zamieszkującymi w Polsce. Każdy z zarejestrowanych wykładów został podzielony na kilkuminutowe sekwencje (np. religia, sytuacja gospodarcza itp.). Podział ten umożliwia wykorzystanie albo całości nagrania albo jego poszczególnych części. Jest to istotne zwłaszcza w szkole, ponieważ czas trwania lekcji to 45 min. Takie cykl nagrań pozwoli w jednym miejscu zgromadzić głosy ekspertów czy obywateli państw trzecich na co dzień pracujących w różnych miastach w Polsce, mających różnorodne doświadczenia, różnorodne obserwacje i wnioski często różne ze względu na specyfikę obszaru. Zgromadzony materiał jest dostępny w sieci. To innowacyjne narzędzie dydaktyczne pozwala „zaprosić” ekspertów na lekcję czy zajęcia pozaszkolne bez zbędnych kosztów i w dowolnym czasie. W obecnej sytuacji geopolitycznej wydaje się istotne by dostarczać możliwie jak najwięcej rzetelnej wiedzy młodym ludziom, dlatego zapraszamy serdecznie do bezpłatnego korzystania z naszych materiałów .

 

Kontakt do organizatora:

Sylwia Gajownik fundacja@obywatelska.org.pl

 

Projekt „Moda na wielokulturowość – działania na rzecz integracji imigrantów” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa.