A A A

Misyjne archiwa pamięci

29.11.2013

Misyjne archiwa pamięci i wynajdywanie wiedzy: Kurdowie, jezydzi, chrześcijanie

dr Marcin Rzepka

 

Zainteresowania misjonarzy chrześcijańskich Kurdystanem i mieszkającymi tu ludami, ich językami i wierzeniami sięgają XVIII wieku. Jako pierwsi próbowali prowadzić tutaj misje katolicy. Później próby takie podejmowali protestanci, którzy od początku XIX wieku zakładali sieć stacji misyjnych na rozległych terenach Kurdystanu, działając zarówno wśród chrześcijan, Kurdów, jak również jezydów. Misje, spotkania, polemiki i konflikty stawały się przedmiotem opisów i raportów deponowanych w archiwach misyjnych. Dziś mogą one wywoływać pytania dotyczące „produkowania” wiedzy, jej gromadzenia, dystrybuowania, uzupełniania, modyfikowania i udostępniania. Czym zatem są owe „misyjne archiwa pamięci”? Czy produktem kolonialnej i imperialnej chęci „katalogowania” ludów i języków czy też zalążkiem naukowej i akademickiej refleksji nad bogactwem kulturowym Kurdystanu?