A A A

Międzynarodowe seminarium o literaturze kurdyjskiej

Zapraszamy na międzynarodowe seminarium poświęcone literaturze kurdyjskiej zatytułowane Kurdish Literature. Between Borders, Past and Modernity, które odbędzie się w Sali Bobrzyńskiego Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, 21. 10. 2014, w godzinach 10.00-13.00.

 

Literatura kurdyjska jest tematem bardzo rzadko podejmowanym przez zachodnich orientalistów i literaturoznawców, zwykle ze względu na brak dobrej znajomości języka kurdyjskiego. Brakuje też tłumaczeń tej literatury na inne języki, co uniemożliwia jej dostęp do szerokiego grona odbiorców. Ten smutny zbieg okoliczności wyklucza z przestrzeni światowej kultury obszar bardzo ciekawy nie tylko ze względu na treści, ale i formę przekazu. Nasze seminarium ma na celu przybliżenie kurdyjskiej literatury europejskiemu odbiorcy, ale także podjęcie dyskusji nad metodami jej badań. Dzięki naszemu projektowi badawczemu Kraków dołączył do garstki europejskich uniwersytetów zajmujących się tym tematem. Wydaje się, że niebagatelne znaczenie dla rozumienia kurdyjskich doświadczeń literackich może mieć też historia polskiej i szerzej środkowo-wschodniej literatury.

 

W załączniku poniżej prezentujemy program seminarium w języku angielskim: