A A A

Miasto wygnania, miasto kultury

14.11.2014

Miasto wygnania, miasto kultury – młodzi kurdyjscy migranci wobec Stambułu

Karol Kczorowski

 

 

Wykład będzie miał na celu zaprezentowanie części wstępnych rezultatów badań terenowych prowadzonych tego lata w Stambule na temat społecznego konstruowania tożsamości kulturowej Kurdów i Kurdyjek będących młodymi migrantami i migrantkami. Poruszana problematyka dotyczyć będzie opinii respondentek i respondentów na temat metropolii, ich stosunku do wielokulturowości miasta oraz społeczno-ekonomicznych warunków w nim panujących. Po przedstawieniu podstawowych informacji na temat projektu badawczego, na wstępie zostanie opisana ogólna sytuacja dotycząca migracji kurdyjskich w Turcji w oparciu o badania tureckich politologów. Następnie zarysowany zostanie ambiwalentny obraz wielkich miast w dziełach kultury kurdyjskiej by przejść do części głównej wywodu relacjonującej wypowiedzi badanych na temat Stambułu i jego znaczenia dla kultury kurdyjskiej. W interpretacji danych pomogą klasyczne teorie socjologiczne na temat zmian więzi społecznych w nowoczesności, autorstwa Ferdinanda Tönniesa.