A A A
  • fot.S.Siewior, za www. monitorwielkopolski.pl
    fot.S.Siewior, za www. monitorwielkopolski.pl

Maria Paradowska

Maria Paradowska urodziła się w 1932 r. w Poznaniu. W 1960 r. ukończyła studia etnograficzne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W 1989 r. uzyskała tytuł profesora nauk humanistycznych. Obszarem jej zainteresowań była amerykanistyka, etnologia, problematyka polonijna, problemy asymilacji Niemców w Polsce oraz obraz Bliskiego Wschodu w relacjach polskich orientalistów i podróżników. Szczególną uwagę poświęcała Bambrom poznańskim (ludność pochodzenia niemieckiego osiedlona na terenie Polski początkiem XVIII w.). W 1996 r. była współinicjatorką założenia Towarzystwa Bambrów Poznańskich, które w 2003 r. powołało Muzeum Bambrów Poznańskich. Maria Paradowska zmarła w styczniu 2011 r.

 

Profesor Maria Paradowska (1932- 2011) była autorką artykułów na temat Kurdów, w szczególności zaś relacji polskich podróżników, dyplomatów i orientalistów, którzy na terenie Iraku, Turcji oraz Iranu mieli okazję zetknąć się z kulturą materialną i duchową narodu kurdyjskiego. Artykuły ukazały się w latach 1967 – 1971 w czasopismach naukowych "Etnografia Polska” i „LUD”, zaś ich tytuły to:

  • Karol Brzozowski – podróżnik i badacz Bliskiego Wschodu
  • Rękopis Władysława Jabłonowskiego i jego znaczenie dla etnografii polskiej
  • Problematyka kurdyjska w polskich opracowaniach okresu powojennego (Lata 1945 -1969)
  • Rękopis Augusta Kościeszy – Żaby i jego znaczenie dla etnografii polskiej

 

Publikacją książkową Marii Paradowskiej poświęconej w pewnym stopniu Kurdom jest książka Polskie Relacje o Iraku w wieku XIX jako źródło etnograficzne wydana w Poznaniu w 1973 r. Maria Paradowska w swoich pracach starała się zebrać relacje Polaków, którzy znaleźli się na Bliskim Wschodzie w celach misyjnych, handlowych, dyplomatycznych, politycznych i turystycznych, których relacje pozostały w formie pamiętników, listów, wspomnień publikowanych w czasopismach i wydaniach książkowych. Opisywała również rozwój studiów kurdyjskich w Polsce. W artykule Problematyka kurdyjska w polskich opracowaniach okresu powojennego (Lata 1945 -1969), który ukazał się w czasopiśmie „LUD” w 1970 r. oceniała tłumaczenie na język polski książki Abdula Rahmana Ghassemlou Kurdystan i Kurdowie, która była pierwszą tak obszerną pozycją w języku polskim traktującą o stosunkowo mało znanym w tym okresie regionie oraz jego mieszkańcach.

 

autorzy: Oskar Podlasiński, Paulina Sopata