A A A

Literatura kurdyjska

20.12.2013

Joanna Bocheńska

Literatura kurdyjska w poszukiwaniu systemu wartości i relacji między poszczególnymi wartościami etycznymi.

 

 

Temat hierarchii i współzależności poszczególnych wartości, to jeden z glównych tematow podejmowanych dziś przez współczesną literaturę kurdyjską. Pisarze próbują budować swój przekaz ideowy zarówno w odniesieniu do tradycji, nawiązując do klasycznych dzieł literackich (np. Mem i Zin Ehmede Chaniego, tworczości Celadeta Alego Bedirchana), jak i wykorzystując do tego celu dzieła literatury światowej. Temat absolutnej wolności czlowieka został podjety przez kurdyjskiego pisarza Firata Ceweriego w powieści Ez yekî bikûjim w nawiązaniu do powieści Fiodora Dostojewskiego Notatki z podziemia.

 

Zdaniem kurdyjskiego pisarza wolność nie posiadająca uzasadnienia w miłości stać się może narzędziem samozniszczenia. W kurdyjskiej poezji współczesnej równiez można odnaleźć próbę konstruowania systemu wartości. Hierarchia wartości bywa kształtowana w bardzo odmienny sposób (dobrym przykładem będą dwa różne utwory poetyckie wiersz Szerko Bekesa Oddzielenie i wiersz Kemala Burkaya Miłość). Ciekawym procesem jest też próba przeciwstawienia honoru – naczelnej cnoty społeczeństw tradycyjnych, wartości miłości, która podważa tym samym absolutne znczenie tej pierwszej (film Bahmana Qubadiego Pieśń z kraju mojej matki). Wysiłek współczesnych twórców kurdyjskich należy rozumieć jako ważny wkład w budowanie na Bliskim Wschodzie społeczeństwa bardziej otwartego i świadomego znaczenia wartości i ich relacji względem siebie.