A A A

Literatura jako nauka etycznej dzielności, cz.2

14.03.2014

 

Literatura jako nauka etycznej dzielności i kochania świata. Wprowadzenie w "mądrość miłości" według Marthy C. Nussbaum i pytanie o jej przydatność na gruncie studiów kurdyjskich w perspektywie postkolonialnej. cz. 2

dr Joanna Bocheńska

 

Jednym z argumentów, za pomocą których Martha Nussbaum uzasadnia korzyści płynące z wyobraźni moralnej jest zagadnienie "niewspółmierności wartości", niemożności zmierzenia ich zawsze i wszędzie jedną miarą (Nussbaum używa tu jednak pojęcia noncommensurability of valuable things w odróżnieniu od incommensurability używanego zwykle jako inthertheorethical/theorethical niewspółmierność teoretyczna). Nussbaum powraca do Sokratejskiej idei niewiedzy, błędu w rozumowaniu (akrasia) wskazując, że tzw. "zły" wybór motywowany być może nieraz tragiczną niemożnością dokonania właściwego wyboru. Mimo to jednak Nussbaum zdaje się całkiem nie podważać istnienia ludzkiej skłonności do mierzenia wartości, wskazuje jednak, że powinna być ona poprzedzona wyobraźnią (zobaczeniem i rozważeniem możliwie jak najszerszego kontekstu uwarunkowań danej sytuacji), w przeciwnym wypadku działanie będzie aktem nieodpowiedzialnym. Zagadnienie to wydaje sie bardzo istotne z punktu widzenia relacji Wschód-Zachód. Czy w tym kontekście kolonializm nie mógł by być zdefiniowany jako działanie oparte na jednej mierze przy braku uwzględniena (i wyobrażenia sobie!) kontekstu sytuacji i możliwych następstw. I czy tak zdefiniowany kolonializm nie jest czasem jednym z etapów rozwoju w procesie oswajania świata?