A A A

Leszek Dzięgiel Węzeł kurdyjski

Leszek Dzięgiel, Węzeł kurdyjski. Kultura.Dzieje. Walka o przetrwanie, Universitas, Kraków, 1992