A A A

Leszek Dzięgiel

Współcześnie jednym z pierwszych polskich badaczy kurdyjskiej tematyki był etnograf prof. Leszek Dzięgiel (1931-2005), który w latach 70 prowadził badania terenowe w Afganistanie i Kurdystanie irackim, gromadząc wartościowe i ciekawe archiwum. Owocem jego badań stała się przetłumaczona na angielski i na dialekt sorani języka kurdyjskiego publikacja która w polskim wydaniu (1992) ukazała się jako Węzeł kurdyjski. Kultura, dzieje, walka o przetrwanie.

 

W latach 1987 -1999 prof. Dzięgiel kierował Katedrą Etnografii Słowian (obecnie Instytut Etnologii UJ). W latach 90 zainicjował prekursorskie jak na owe czasy badania dotyczące wpływu tzw. realnego socjalizmu na życie codzienne w Polsce i w innych krajach postsocjalistycznych. Od 2002 nieuleczalnie chory pracował do końca, jako jeden z pierwszych wykładając na temat kurdyjskiej rzeczywistości społecznej i kulturalnej.