A A A

Kwalifikacja prawna działań

Ireneusz C. Kamiński, Kwalifikacja prawna działań podjętych przeciwko jezydom przez tzw. Państwo Islamskie. Ekspertyza prawna, Wydawca: Ziyad Raoof, Warszawa 2016