A A A

Kwalifikacja prawna Anfal

Ireneusz C. Kamiński, Kwalifikacja prawna operacji al-Anfal. Ekspertyza prawna, Wydawca: Ziyad Raoof, Warszawa 2016