A A A

Kurdystan wyobrażony i zapamiętany

10.04.2015

Kurdystan wyobrażony i zapamiętany. Materiały z amerykańskich archiwów

Dr Marcin Rzepka

 

 

Początek XX wieku przynosi znaczne zmiany w światowym protestanckim ruchu misyjnym skutkując powstaniem partykularnych misji zorientowanych na działalność w określonych obszarach geograficznych. Jedną z nich jest amerykańska Lutheran Orient Mission, która w 1910 roku rozpoczyna działalność w Kurdystanie w Iranie koncentrując się początkowo na tłumaczeniach tekstów religijnych na język kurdyjski, później zaś na prowadzeniu szpitali w tym regionie. Sposób w jaki przedstawiani są Kurdowie przy jednoczesnym uwzględnieniu kontekstu geopolitycznego stanowi niezwykle interesujący materiał – zdeponowany w archiwum misji – pozwalający nie tylko na rekonstrukcję strategii misyjnych, lecz przed wszystkim określenie dynamiki zmian zachodzących wśród Kurdów zamieszkujących Iran w perspektywie długofalowej - niemalże od początku XX wieku po rewolucję 1979 roku.