A A A

Kurdystan Perspektywy badawcze

Zapraszamy do lektury nowej publikacji poświęconej tematyce kurdyjskiej: Kurdystan. Perspektywy badawcze, pod redakcją Marka Hałaburdy i Marcina Rzepki, Scientia Plus: Kraków 2018