A A A

Kurdowie i Biblia

12.12.2014

Kurdowie i Biblia: Postkolonialne lektury i interpretacje

dr Marcin Rzepka

 

Biblia w zależności od kontekstu w jakim funkcjonuje, w jakim jest czytana, czy interpretowana staje się tekstem religijnym, kulturowym oraz politycznym, służącym z jednej strony do podporządkowania – Homi Bhabha dowodzi zależności między przekładem Biblii a brytyjską dominacją w Indiach – z drugiej zaś staje się środkiem mobilizacji podporządkowanych. Mitri Raheb, palestyński chrześcijan, odczytuje biblijny tekst w kontekście okupowanej Palestyny kreśląc jednocześnie ramy „hermeneutyki wyzwolenia”, zaś R.S. Sugirtharajah poprzez koncepcję „hermeneutyki postkolonialnej” ukazuje jak Biblia może być czytana przez tych, którzy doświadczyli kolonializmu, dominacji, zależności. Czym zatem jest, a czym może być Biblia w kontekście kurdyjskim? Tekstem religijnym? Politycznym? Czy istnieje „kurdyjska hermeneutyka” biblijna?