A A A

Konstruowanie wspólnoty

06.12.2013

"Konstruowanie wspólnoty - nacjonalizmy w perspektywie postkolonialnej. „Dobre” i „złe” nacjonalizmy w Kurdystanie"

Krzysztof Lalik

 

Istnieje wiele teorii na temat konstruowania się wspólnot ludzkich, które różnicowane są przez wiele czynników: cele grupy, jej charakter, uwarunkowania środowiskowe, a w tym sąsiedztwo innych grup i geografię czy dziedzictwo historyczne. Z perspektywy postkolonialnej, obejmującej kontakty przedstawicieli krajów kolonialnych z ludami skolonizowanymi wraz ze wszystkimi tego obustronnymi konsekwencjami, istotny wydaje się proces formowania i przeobrażania się wspólnot szczególnie o innej proweniencji rasowej, narodowej i etnicznej. Przeobrażanie to wiązało się nie tylko z procesami ekonomicznymi i społecznymi, ale często miało swoje źródło w interpretacji takich pojęć jak rasa i naród przez potęgi kolonialne, które często swoje panowanie starały się oprzeć o ideologie starające się wytłumaczyć w naukowy sposób przyczyny nierówności ras i wyższości kolonizatorów nad skolonizowanymi. Dlatego ważne jest uświadomienie sobie jak kategorie rasy, narodu i nacjonalizmu funkcjonowały w polityce kolonialnej i w jakim stopniu oddziaływały one na ludy skolonizowane oraz ile pozostałości tego ideologicznego i naukowego dziedzictwa kolonializmu możemy współcześnie odnaleźć w Kurdystanie.