A A A

Konkurs na stypendium doktoranckie w projekcie ALCITfem

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłasza konkurs na stypendium NCN przyznawane w ramach grantu programu GRIEG realizowanego w Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych (CASPAR), dla doktoranta, na okres 30 miesięcy w projekcie badawczym: Aktywizm i jego kulturowe i moralne podstawy: alternatywne obywatelstwo i rola kobiet w Kurdystanie i diasporze finansowanym z Funduszy Norweskich przez Naukowe Centrum Nauki w ramach programu Grieg. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w załączniku do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019.: 1) posiadają co najmniej stopień magistra; 2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy; 3) biorą czynny udział w życiu naukowym; Szczegółowe zasady oraz wymagane dokumenty znajdują się w ogłoszeniu poniżej.