A A A

Konkurs na stanowisko postdoc1 po raz drugi

W pierwszym konkursie ogłoszonym na stanowisko postdoc1 w dniu 10 marca nie wybrano żadnego kandydata. Dlatego ogłoszenie konkursowe publikujemy ponownie. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13.05. 2021. Formularze wymagane do wypełnienia w konkursie znajdują się poniżej wraz z ogłoszeniem konkursowym.