A A A

Konkurs na projekt badawczy 2015

Pracownia Studiów Kurdyjskich IO UJ ogłasza konkurs na studencki lub doktorancki projekt badawczy związany z tematyką kurdyjską do przeprowadzenia w ciągu 5-10 miesięcy w 2015 roku i związany z tematyką projektu Jak uczynić głos słyszalnym? Ciągłość i przemiany kurdyjskiej kultury w perspektywie postkolonialnej dostępną pod linkiem. Projekt powinien być zaplanowany jako ważna część pracy magisterskiej lub doktorskiej. Zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło.

 

Wymagania: przeprowadzenie wstępnych badań, znajomość języka kurdyjskiego, tureckiego, perskiego lub arabskiego.

 

Przyjmowanie zgłoszeń do 15.03.2015

Forma przyjmowania zgłoszeń: na adres mailowy kierownika projektu: joanna.bochenska@kurdishstudies.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: CV (z wyszczególnieniem doświadczeń w proponowanej przestrzeni badawczej)

Opis projektu (do 1 strony A4) Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.