A A A

Konflikty chrześcijańsko-kurdyjskie

17.10.2014

Konflikty chrześcijańsko-kurdyjskie. Urmia 1915-1920.

Dr Marcin Rzepka

 

Od połowy XIX wieku w różnych częściach Kurdystanu nasila się rywalizacja, przeradzająca się w otwarty konflikt pomiędzy Kurdami a różnymi grupami chrześcijan mieszkających w Kurdystanie. Jedną z przyczyn może być nabywanie coraz większych aspiracji politycznych chrześcijan, będących efektem ożywionych kontaktów z Europejczykami. Kulminacją owych konfliktów, zależnych również od uwarunkowań globalnych, a zwłaszcza wybuchu pierwszej wojny światowej, będą wydarzenia rozgrywające się na terenach wschodnich wilajetów Turcji osmańskiej oraz północno-zachodnich obszarach ówczesnej Persji. Na ile zatem konflikty z tego okresu oddziałują na późniejsze wzajemne kategoryzacje chrześcijan i Kurdów, w jakim stopniu wpływają na rozwój negatywnych stereotypów, a w końcu, czy istnieje mimo wszystko możliwość tworzenia wspólnej chrześcijańsko-kurdyjskiej narracji o Kurdystanie, bazującej jednak na partykularnych i traumatycznych pamięciach zarówno Kurdów jak również chrześcijan?