A A A

Konfesyjność przekładu

Marcin Rzepka, Konfesyjność przekładu. Kulturowa historia kurdyjskich tłumaczeń Biblii, Uniwersytet Jana Pawła II, Kraków 2013