A A A

Karol Brzozowski

Osoba Karola Brzozowskiego łączy się z gronem artystów z okresu „cyganerii warszawskiej”. Jego wiersze ukazywały się w antologiach, a jego długie oraz niesłychanie czynne życie było pełne ciekawych przygód.

 

Karol Korab Brzozowski urodził się w 1821 roku w Warszawie. W 1853 r. udał się do Paryża. Zamierzając studiować w Wyższej Szkole Artylerii i Inżynierii w Metz, zapisał się na kursy wojskowe. W tym też roku został wysłany przez polskie władze emigracyjne z misją polityczną do Stambułu, pozostając na wiele lat w Imperium Tureckim, gdzie zasłynął jako myśliwy pod imieniem Kara Avcı (tur. czarny myśliwy) . Od 1855 r brał udział w budowie linii telegraficznych m. in. na terenie Bałkanów.

 

 

W roku 1869, będąc w Kurdystanie dokonał pomiarów gór Zagros koło Sulajmaniji, dzięki temu opracował mapy tych nieznanych dotychczas terenów. Zasłynął w dziedzinie archeologii dzięki odkryciu i opisaniu starożytnego rysunku skalnego. Dokonania swoje opisał w jednym z francuskich czasopism, wydanych w 1892 r. Polska wersja sprawozdania ukazała się w Tygodniku Ilustrowanym i Gazecie Lwowskiej. Karol Brzozowski w swoich pracach przedstawił szereg informacji o koczowniczym trybie życia plemion kurdyjskich. Wspominał również o uprawie zbóż i sadownictwie w Kurdystanie oraz o rodzajach spożywanych potraw. Zwracał dużą uwagę na zabudowę miast takich jak Kifri oraz Sulejmanija. Opisywał również odzież męską i kobiecą noszoną przez Kurdów, ich stosunki społeczne, wiedzę ludową i wierzenia.

 

Uważany jest za jednego z pierwszych europejskich badaczy Kurdystanu i w nauce światowej drugiej połowy XIX w. uchodził za wybitnego znawcę tych terenów. Jego bogata korespondencja z przyjacielem, Florianem Ziemiałkowskim, stanowi dokument historyczny. Brzozowski przez całe swoje życie angażował się także w działalność patriotyczną i polityczną. Zmarł 5 listopada 1904 roku. Jego ciało spoczęło na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.