A A A

Jezydyzm - wprowadzenie cz. 2

13.03.2015

Jezydyzm - wprowadzenie religioznawcze cz. 2

Karol Kaczorowski

 

 

Wykład ma na celu przedstawić podstawowe cechy wierzeń jezydów z perspektywy nauk o religii. W drugiej części, szczególny akcent położony zostanie na specyfikę kultu oraz rytuałów związanych z cyklem życia, praktykowanych w jezydyzmie. Przedstawiona zostanie także teologia oraz wyjaśnione zostaną związki tej religii z wierzeniami ludów indo-eurpejskich oraz religią starożytnego Iranu. Podane zostaną także lokalne zwyczaje różniące jezydów mieszkających na Kaukazie od tych pozostających w Kurdystanie. Uczestnicy zostaną zachęceni do dyskusji o podobnych cechach innych wierzeń.