A A A

Historia kulturowa kurdyjskich przekładów Biblii

09.01.2014

Historia kulturowa kurdyjskich przekładów Biblii

dr Marcin Rzepka

 

Peter Burke w eseju Lost (and Found) in Translation: A Cultural History of Translators and Translating in Early Modern Europe dowodzi, że badania przekładu stanowią niezwykle atrakcyjny dla historyków kulturowych przedmiot badań. Charakterystyczna jest bowiem dla historii kulturowej wielość definicji, metod, ujęć i poglądów. Może ona wzbudzać wątpliwości i obawy dotyczące spodziewanych rezultatów badań poprzez znaczne zindywidualizowanie ujęcia problemu i większą być może rolę wyobraźni badacza w wyjaśnianiu faktów z przeszłości. Zdaniem Alessandro Arcangeli zadaniem podejścia kulturowego w badaniach historii jest właśnie przekraczanie tradycyjnie wyznaczonych podziałów w obrębie historii poprze zwrócenie uwagi na motywy i znaczenia, jakie nadają swoim działaniom bohaterowie zbiorowi i indywidualni w przeszłości. A zatem badanie przekładów – w tym przekładów Biblii na język kurdyjski - w ujęciu historii kulturowej musi dotyczyć zarówno motywów podjęcia pracy tłumaczeniowej, postrzegania języka oraz jego użytkowników, w kolejności zaś funkcjonowania i znaczenia tekstów w danej kulturze, a w konsekwencji również tworzenia wspólnot – językowych, czytelniczych, wytwarzania praktyk związanych z czytaniem, upowszechnianiem i dystrybuowaniem tłumaczonych tekstów.