A A A

Fritllaria Kurdica nr.17

W 17 numerze naszego czasopisma przedstawiamy publikacje pokonferencyjne, artykuły w języku angielskim i kurdyjskim (dialekcie kurmandżi i sorani). Teksty znajdujące się w niniejszym numerze w większości prezentowane były na ubiegłorocznej konferencji zorganizowanej w ramach naszego projektu badawczego i zatytułowanej Uncovering The Past Towards the Future, Uniting Experiences and Values. Kurdistan in Western and Eastern Research Tradition, która odbywała się będzie w dniach 24-26.10.2016 w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Nadrzędnym celem konferencji było zorganizowanie możliwości spotkania badaczom z Kurdystanu, Europy Zachodniej i Środkowowschodniej. Ponadto, chcieliśmy podkreślić rolę trzech aspektów, które w naszej opinii są istotne dla rozwoju studiów kurdyjskich: szerokiego podejścia teoretycznego, dobrej znajomości języka kurdyjskiego i kontaktu z badaną rzeczywistością. Nowy numer biuletynu dostępny jest pod linkiem.