A A A

Fritillaria Kurdica 19-20

Zapraszamy do lektury nowego numeru naszego czasopisma Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies 19-20, który dostępny jest pod linkiem. Jest to ostatnie wydanie biuletynu, który ukazywał się w latach 2013-2018 w ramach projektu badawczego zakończonego w lutym 2018 roku.

 

 

W 19-20 numerze naszego czasopisma przedstawiamy artykuły w języku angielskim, kurdyjskim i polskim. Tekst Mustafy Dehqana i Vurala Gença przedstawia archiwalny dokument dotyczący identyfikacji książąt regionu Hakkari z dynastią Abbasydów. Dwa artykuły Artura Rodziewicza prezentują rzeczywistość Jezydów w Gruzji oraz wywiad z przedstawicielem jezydzkiej inteligencji Kerimem Amojewem. Artykuł Azada Hajji Aqaye dotyczy postrzegania i rozumienia kurdyjskiej idei narodowej. Zuzanna Roszka prezentuje książkę amerykańskiego żyda Ariela Sabara My father’s Paradise. A Son's Search for His Jewish Past in Kurdish Iraq. Miklós Sárközy przedstawia zagadnienia poruszane podczas konferencji Women’s Solidarity During War, która odbyła się 27 maja 2017 roku na Uniwersytecie Wiedeńskim. Numer 19-20 jest ostatnim wydaniem biuletynu redagowanego w ramach projektu Jak uczynić głos słyszalnym? Ciągłość i przemiany kurdyjskiej kultury i rzeczywistości społecznej w perspektywie postkolonialnej, który zakończył się 19 lutego 2018.