A A A

Etniczność na Bilskim Wschodzie

24.10.2014

Etniczność na Bliskim Wschodzie

Krzysztof Lalik

 

Rozważając kwestię etniczności i grup etnicznych w Kurdystanie często stykamy się z różnicami między rozumieniem etniczności na Zachodzie i przez zachodnich socjologów i antropologów a pojmowaniem etniczności przez mieszkańców Kurdystanu czy szerzej przez mieszkańców Bliskiego Wschodu i badaczy tego regionu. Tło tych różnic stanowią nie tylko uwarunkowania polityczne, ale odmienne tożsamości religijne, związki między religią a etnicznością i uwarunkowania lokalnych struktur społecznych.

 

Nasuwa się zatem pytanie czy i w jakim stopniu możemy mówić o etniczności jako o jednym, uniwersalnym zjawisku czy fenomenie społecznym zarówno w krajach zachodnich jak i na Bliskim Wschodzie. Ustalenie tej kwestii wydaje się kluczowe dla rozważania etniczności lokalnych grup w Kurdystanie i ich wzajemnych relacji. Interesujące i przydatne w tej mierze wydają się spostrzeżenia autorstwa Bernarda Lewisa, Martina van Bruinessena i Fredrika Bartha. Ich teoriom na temat bliskowschodniej etniczności będzie poświęcone najbliższe seminarium.