A A A

Dr hab. Joanna Bocheńska

Dr hab. Joanna Bocheńska, kierownik projektu, pracuje jako adiunkt w Instytucie Orientalistyki (Zakład Iranistyki) Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest kierownikiem Pracowni Studiów Kurdyjskich. W latach 2013 - 2018, stała na czele zespołowego projektu badawczego Jak uczynić głos słyszalnym? Ciągłość i przemiany kurdyjskiej kultury i rzeczywistości społecznej w perspektywie postkolonialnej. Jego głównym rezultatem jest książka zatytułowana Rediscovering Kurdistan’s Cultures and Identities: The Call of The Cricket, która ukazała się nakładem wydawnictwa Palgrave Macmillan w 2018. Głównymi tematami jej zainteresowań są etyka, dziedzictwo kulturowe, kurdyjska literatura klasyczna i współczesna, kino Bliskiego Wschodu. Od wielu lat zajmu je się także fotografią. Jej strona fotograficzna jest dostępna pod linkiem.

 

kontakt: joanna.bochenska@kurdishstudies.pl, joanna.bochenska@uj.edu.pl