A A A

Dr Farangis Ghaderi

Dr Farangis Ghaderi jest adiunktem (w ramach programu postdoc w projekcie badawczym) w Pracowni Studiów Kurdyjskich Instytutu Orientalistyki UJ. Stopień doktora uzyskała w 2016 roku w Instytucie Studiów Arabskich i Islamskich Uniwersytetu Exeter. Jej praca doktorska dotyczyła początków współczesnej literatury kurdyjskiej. Jest autorką wielu artykułów naukowych i współredaktorką kurdyjsko języcznego czasopisma naukowego Derwaze.