A A A

Czarna Księga

Czarna Księga oraz inne teksty sakralne jazydów, przekład: Grzegorz Ciecieląg i Andrzej Sarwa, Armoryka, 2011

 

Przekładu dokonano na podstawie: Devil Worship. The Sacred Books and Traditions of the Yezidiz, by Isya Joseph, Boston, 1919