A A A

Chrześcijanie a Kurdowie

22.05.2015

Chrześcijanie a Kurdowie w Kurdystanie tureckim i irackim – podsumowanie wyjazdu badawczego

Krzysztof Lalik

 

Najbliższe seminarium Studia kurdyjskie w perspektywie postkolonialnej będzie poświęcone relacji Krzysztofa Lalika z niedawnego wyjazdu badawczego do Kurdystanu tureckiego i irackiego. Badanie miało na celu przeanalizowanie relacji społecznych i etnicznych między Kurdami a chrześcijanami w wybranych miejscowościach Kurdystanu tureckiego (Diyarbakir, Mardin i Midiyat) i Kurdystanu irackiego (Erbil, Koya, Soran, Duhok) pod kątem wskazania istniejących między tymi grupami pól współpracy, przestrzeni neutralnych, obszarów rywalizacji bądź konfliktogennych, zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym jak i krajowym. Oprócz planu badań, ich przebiegu omówione zostaną nasuwające się na obecnym etapie wnioski dotyczące zarówno specyfiki sytuacji obu odrębnych regionów, jak też ich różnic i podobieństw w kontekście badanych zagadnień. Przedstawione też zostaną pewne meandry warsztatu badawczego i pracy terenowej w Kurdystanie.