A A A

Andrzej Pisowicz

Andrzej Pisowicz

 

Andrzej Pisowicz rozpoczął studia orientalistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 1957 roku. Specjalizował się w zakresie języka perskiego i arabskiego. W 1961 roku wyjechał do Erywania, gdzie nauczył się ormiańskiego i podstaw kurdyjskiego. Studia zakończył w 1963 roku uzyskując stopień magistra w dziedzinie iranistyki. Od 1970 roku pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 1974 uzyskał stopień doktora w zakresie językoznawstwa ormiańskiego, a w 1985 roku tytuł doktora habilitowanego w zakresie językoznawstwa irańskiego. Od 2006 roku przez kilka lat prowadził wykład o języku kurdyjskim (dialektach kurmandżi i sorani). Obecnie na emeryturze. Jest autorem książki Gramatyka kurdyjska sorani, wariant używany w Erbilu, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, napisanej we współpracy z dr Farhangiem Muhamadem i Andrzejem Bartczakiem. Książka jest pierwszym w Polsce podręcznikiem do nauki języka kurdyjskiego.