A A A
  • źródło: Wikipedia
    źródło: Wikipedia

Aleksander Chodźko

Aleksander Borejko Chodźko herbu Kościesza (1804-1891) był wybitnym polskim oreintalistą, slawistą, a także rosyjskim dyplomatą w Iranie epoki Kadżarów. Jako badacz zajmował się między innymi językiem kurdyjskim, opisywał również rzeczywistość Kurdów w Chorasanie (pn.wsch Iran)

 

Aleksander Chodźko studiował na Uniwersytecie Wileńskim, potem w Petersburgu. W latach 1823-24 więziony za udział w organizacji Towarzystwa Filaretów. W Petersburgu studiował języki i literatury wschodnie. Od 1830 pracował w jako przedstawiciel rosyjskich placówek konsularnych w Teheranie i mieście Reszt w regionie Gilan. Od 1842 roku osiadł w Paryżu. W latach 1857-1883 wykładał slawistykę w Collège de France.