A A A

Zespół badawczy 2013-2018

Poniżej przedstawiamy członków zespołu badawczego projektu Jak uczynić głos słyszalnym? Ciągłość i przemiany kurdyjskiej kultury i rzeczywistości społecznej w perspektywie postkolonialnej realizowanego w ramach SonataBis1 Narodowego Centrum Nauki w latach 2013-2018.

 • Dr Joanna Bocheńska

  W latach 2013-2018 kierownik projektu Jak uczynić głos słyszalnym? Ciągłość i przemiany kurdyjskiej kultury i rzeczywistości społecznej w perspektywie postkolonialnej, adiunkt w Zakładzie Iranistyki Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest kierownikiem powstałej w 2008 roku Pracowni Studiów Kurdyjskich ZI IO UJ. Tłumacz z języka kurdyjskiego i rosyjskiego, fotograf i publicysta.

 • Dr Renata Kurpiewska-Korbut

  Doktor nauk politycznych, specjalizacja: stosunki międzynarodowe. Autor monografii "Społeczność międzynarodowa wobec Kurdów w Iraku" (Wydawnictwo Akademickie, Kraków 2014) oraz licznych publikacji o różnych wymiarach kwestii kurdyjskiej. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce "zewnętrznego wsparcia" w krajach Bliskiego Wschodu i dyplomacji publicznej, szczególnie w Turcji, Iraku i Regionie Kurdystanu.

 • Dr Marcin Rzepka

  Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W swoich badaniach koncentruje się na zagadnieniach dotyczących współczesnego Iranu, a zwłaszcza funkcjonowaniu mniejszości religijnych i etnicznych w tym kraju, problematyką tłumaczenia Biblii na języki irańskie (w tym kurdyjski) oraz historią Kurdystanu.

 • Krzysztof Lalik

  Doktorant w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu, na Wydziałowych Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich, na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się przede wszystkim współczesnymi przemianami politycznymi, narodowościowymi oraz społecznymi na obszarze Kurdystanu ze szczególnym uwzględnieniem Kurdystanu irackiego. Praca doktorska, którą przygotowuje nosi tytuł: „Analiza stosunków etnicznych między Kurdami a Asyryjczykami na przykładzie Ankawa - wielokulturowej dzielnicy Erbilu, stolicy Regionu Kurdystanu w Iraku”.

 • Dr Karol Kaczorowski

  Adiunkt w Katedrze Studiów Europejskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pracę doktorską obronił w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dotyczyła ona zagadnienia społecznego negocjowania tożsamości etnicznej przez młodych Kurdów, będących migrantami z innych części Turcji do Stambułu.

 • Dr Artur Rodziewicz

  Absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii oraz Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim. Jest członkiem działającej w Tbilisi Jezydzkiej Akademii Teologii.  Badania terenowe poświęcone Jezydom prowadzi w Irackim Kurdystanie, Turcji, Armenii i Gruzji. Obecnie w Instytucie Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego realizuje grant badawczy Narodowego Centrum Nauki dotyczący jezydzkiej kosmogonii.

 • Umȋd Demȋrhan

  Umȋd Demȋrhan pochodzi i mieszka w Kurdystanie północnym (Turcja), w mieście Bazȋd (tur. Doğubayazıt). Jest leksykografem, językoznawcą, pisarzem, poetą, nauczycielem języka kurdyjskiego i tłumaczem. Współpracował z nami w ramach projektu badawczego w latach 2013-2018.