A A A

Wyniki konkursu na stanowisko Stypendysta/Doktorant

Z przyjmenością informujemy, że konkurs na stanowisko Stypendysta/Student/Doktorant_2 w projekcie badawczym ALCITfem (Aktywizm i jego moralne i kulturowe podstawy: alternatywne obywatelstwo i rola kobiet w Kurdystanie i diasporze) finansowanym w ramach programu Grieg przez Narodowe Centrum Nauki z Funduszy Norweskich ogłoszony 12.05.2021 został rozstrzygnięty. Do konkursu zgłosił się jeden kandydat. Po rozpatrzeniu nadesłanych dokumentów i po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, na posiedzeniu w dniu 01.06.2021 komisja w składzie dr hab. Joanna Bocheńska (Uniwersytet Jagielloński), dr Wendelmoet Hamelink (Uniwersytet Oslo), dr Karol Kaczorowski (CASPAR, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), dr Dobrosława Wiktor-Mach (CASPAR, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), dr hab. Marcin Stonawski (CASPAR, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) zadecydowała o wyborze mgr Marcina Skupińskiego. Laureatowi konkursu serdecznie gratulujemy.