A A A

Wspólny projekt na rzecz praw młodzieży kurdyjskiej

Uniwersytet Jagielloński został partnerem realizowanego przez Instytut Kurdyjski w Brukseli projektu dotyczącego praw człowieka i adresowanego do młodzieży kurdyjskiej w Turcji i Europie.

 

 

Pod koniec października w Brukseli miało miejsce pierwsze spotkanie projektu Ez mafe xwe dizanim! (Znam swoje prawa) - prowadzonego w ramach programu Erazmus Plus, którego partnerem jest Pracownia Studiów Kurdyjskich Zakładu Iranistyki Instytutu Orientalistyki UJ. Projekt ma na celu przygotowanie skierowanego do młodzieży podręcznika dotyczącego praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem praw do posługiwania się jezykiem ojczystym. Głównym koordynatorem jest Instytut Kurdyjski w Brukseli, a pozostałymi partnerami mająca swą siedzibę w Niemczech organizacja pozarządowa Pro Humanitate oraz działająca w Turcji organizacja promująca edukację w języku kurdyjskim - Kurdi Der.

 

W ramach dwuletniego projektu zostaną zrealizowane warsztaty i praktyki dla młodych członkiń i członków kurdyjskich organizacji pozarządowych, a także międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona problemowi języków mniejszościowych. Z ramienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w spotkaniu wzięli udział dr Joanna Bocheńska oraz mgr Karol Kaczorowski - członkowie zespołu badawczego "Jak uczynić głos słyszalnym? Ciągłość i przemiany kurdyjskiej kultury i rzeczywistości społecznej w perspektywie postkolonialnej" finansowanego w ramach programu SonataBis1 Narodowego Centrum Nauki. Pracownia Studiów Kurdyjskich została zaproszona do projektu, jako jedna z bardzo nielicznych instytucji naukowych zajmujących się kurdyjską rzeczywistością społeczną i kulturalną. Jej zadaniem w projekcie będzie zapewnienie konsultacji dotyczących specyfiki kultury kurdyjskiej oraz jako pomoc w ewaluacji planowanych przedsięwzięć.

 

Na spotkaniu organizacyjnym poruszone zostały kwestie: istotności możliwości nauczenia w języku ojczystym w ramach oficjalnych struktur edukacyjnych oraz wartości popularyzacji twórczości kulturalnej jakiej służyć ma dany język. Jak zauważyła dr Joanna Bocheńska, bez dostrzeżenia piękna sztuki i tradycji, tworzonej i wypełnianej w danym języku, ten ostatni staje się jedynie pustym narzędziem komunikacji.

 

Karol Kaczorowski