A A A

Udzielone wywiady prasowe i internetowe

Poniżej przedstawiami linki do wybranych wywiadów prasowych na temat przedsięwzięć podejmowanych w naszym projekcie, zamieszczonych w kurdyjskich mediach:

 

 

Образ курда в мире сильно дегуманизирован. Его необходимо гуманизировать, wywiad udzielony przez Joannę Bocheńską dla Ria Taza 24.01.2017, w języku rosyjskim, dostępny pod linkiem

Иоанна Бохеньска: Образ курда в мире сильно дегуманизирован
Copyright © 2016 by www.RiaTaza.com Его необходимо гуманизировать
Иоанна Бохеньска: Образ курда в мире сильно дегуманизирован
Copyright © 2016 by www.RiaTaza.com Его необходимо гуманизировать

 

Xeyala Kurdî ya Bochenskayê (Kurdyjskie marzenie dr. Joanny Bocheńskiej), wywiad udzielony przez dr Joannę Bocheńską Ibrahimowi Bulak, opublikowany na łamach gazety Yeni Özgür Politika 20 stycznia 2017 roku. Tematem wywiadu (w języku kurdyjskim) były projekty tłumaczeniowe realizowane w ramach projektu badawczego, których owocem były publikacje polskich tłumaczeń kurdyjskiej literatury w czasopiśmie projektowym Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies nr. 2, 6, 10 i 15. Wywiad jest dostępny pod linkiem.

 

Lêkolînên Kurdî li Krakowê (Studia kurdyjskie w Krakowie), wywiad udzielony Luqmanovi Guldivê przez dr. Joannę Bocheńską na temat studiów kurdyjskich na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz seminarium o literaturze kurdyjskiej zorganizowanym w październiku 2014 roku zatytułowanym Kurdish Literature. Between Borders, Past and Modernity. Wywiad, w języku kurdyjskim ukazał się w gazecie Yeni Özgür Politika 29 października 2014 roku. Dostępny jest pod linkiem.

 

Kurdolog Bochenska: Folklora kurdî bo cîhanê ezmûnek e (Kurdyjski folkor jest przykładem dla światowego dziedzictwa) wywiad dla Evîndar Tekîn z BasNew. Tematem rozmowy była rola kurdyjskiej kultury dla lepszego zrozumienia Kurdów i ich aspiracji niepodległościowych. Wywiad jest dostępny pod linkiem.

 

Артур Родзевич: До тех пор, пока езиды будут верны своей культуре, они будут сильными (Artur Rodziewicz: Dopóki Jezydzi pozostaną wierni swojej kulturze, tak długo będą silni), wywiad udzielony przez dr Artura Rodziewicza Rustamowi Rzgoyanowi (Рустам Рзгоян), opublikowany 26 marca 2016 r. na łamach czołowego portalu informacyjnego Jezydów: ezidipress.com. Wywiad dotyczył badań dr. Rodziewicza poświęconych metafizyce jezydyzmu i jej relacji do metafizyki greckiej, tożsamości etnicznej Jezydów, roli Adiego ibn Musafira w formowaniu się jezydzkiej religii oraz jego stosunku do islamu a także obecnej sytuacji Jezydów w Iraku i na Zakaukaziu. Wywiad jest dostępny pod linkiem

 

Artur Rodziewicz: Tant que les Yézidis resteront fidèles à leur culture, ils seront forts (Artur Rodziewicz: Jak długo Jezydzi pozostaną wierni swojej kulturze, tak długo będą silni), francuskojęzyczna wersja wywiadu udzielonego przez dr Artura Rodziewicza Rustamowi Rzgoyanowi (Рустам Рзгоян), opublikowana 6 maja 2016 r. na łamach czołowego portalu informacyjnego Jezydów: ezidipress.com. Wywiad dotyczył badań dr. Rodziewicza poświęconych metafizyce jezydyzmu i jej relacji do metafizyki greckiej, tożsamości etnicznej Jezydów, roli Adiego ibn Musafira w formowaniu się jezydzkiej religii oraz jego stosunku do islamu a także obecnej sytuacji Jezydów w Iraku i na Zakaukaziu. Wywiad jest dostępny pod linkiem .

 

 

Erdoğan otevřel stavidla tureckého nacionalismu (Erdoğan otworzył bramy tureckiego nacjonalizmu), wywiad udzielony przez Karola Kaczorowskiego czeskiemu czasopismu społeczno-politycznemu – A2, poświęcony sytuacji Kurdów w Turcji oraz stanie demokracji w kraju, tuż przed powtórnymi wyborami parlamentarnymi oganizowanymi w listopadzie 2015 roku, a po wznowieniu tureckich operacji wojskoych wymierzonych przeciwko PKK. Wywiad przeprowadził czeski arabista Petr Kubálek, został on opublikowany na stronie internetowej periodyka A2 31. 10. 2015. Dostępny pod linkiem .