A A A
  • autor: Runak Resulpur
    autor: Runak Resulpur

Solidarność z Rożawą. Wezwanie do działania

My, niżej podpisani pracownicy i pracownice uczelni wyższych, zarówno zajmujący się tematyką Bliskiego Wschodu, jak i wszyscy ci, którym drogie są uniwersalne wartości życia i godności człowieka, pokój oraz prawa człowieka, stoimy solidarnie z mieszkańcami Północnej i Wschodniej Syrii – Rożawy. Jesteśmy dziś z Kurdami, Arabami, Ormianami, Asyryjczykami i wszystkimi innymi grupami etnicznymi i religijnymi.

 

Los mieszkańców Rożawy nie jest nam obojętny i nie ma naszej zgody na ich prześladowanie. Agresja wobec tych, którzy chcieli żyć w pokoju, wolni od przemocy i cierpienia, jest niedopuszczalna i musi spotkać się z surowym potępieniem. W szczególności wyrażamy solidarność z nauczycielami i uczniami Rożawy, którzy pomimo katastrofy humanitarnej pozostali na miejscu i gotowi są do wznowienia pracy z młodzieżą.

 

Apelujemy do społeczności akademickiej w Polsce o poświęcenie uwagi problemom Rożawy, Kurdów oraz pokoju i praw człowieka na Bliskim Wschodzie. O konsekwentne dążenie do prawdy w badaniach oraz promocję uniwersalnych wartości w pracy dydaktycznej. Zwracamy się też do polskich i europejskich władz o podjęcie działań niezbędnych do ochrony mieszkańców Rożawy oraz zagwarantowania ochrony praw człowieka w regionie Północnej i Wschodniej Syrii. O umożliwienie niesienia skutecznej pomocy humanitarnej w regionie Zachodniego i Południowego Kurdystanu.

 

 

Prof. dr hab. Andrzej Pisowicz (Uniwersytet Jagielloński)

dr Cezary Błaszczyk (Uniwersytet Warszawski)

dr Joanna Bocheńska (Uniwersytet Jagielloński)

dr Renata Kurpiewska-Korbut

dr hab. Marcin Rzepka (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

dr Maria Giedz

mgr Krzysztof Lalik (Uniwersytet Jagielloński)

dr Mateusz M. Kłagisz (Uniwersytet Jagielloński)

dr Karolina Rakowiecka-Asgari (Uniwersytet Jagielloński)

mgr Magdalena Skrodzka (Uniwersytet Warszawski)

dr Anna Cieślewska (Uniwersytet Jagielloński)

 

 

* * *

 

W środę 9 października Republika Turcji rozpoczęła działania zbrojne na terytorium Syryjskiej Republiki Arabskiej, atakując faktyczną autonomię Demokratycznej Federacji Północnej Syrii, znanej szerzej jako „Rożawa”. Już pierwszy tydzień ofensywy oznaczał setki zabitych i tysiące rannych cywilów: Arabów, Asyryjczyków, Kurdów i innych mniejszości dotychczas żyjących w pokoju. Pomimo zawieszenia walk, sytuacja wciąż jest niepewna, a Organizacja Narodów Zjednoczonych i inne instytucje międzynarodowe wspominają o zagrożeniu czystkami etnicznymi. Północna Syria oraz okoliczne ziemie doświadczają kryzysu humanitarnego, związanego przede wszystkim z falą uchodźców, wywołaną przez działania zbrojne. W regionie dochodzi do zbrodni, a na cierpienie narażona jest w szczególności młodzież szkolna i studenci.