A A A

Seminarium podsumowujące projekt ALCITfem

Zapraszamy na dwudniową konferencję zatytułowaną Gender, Citizenship and Resistance in Minoritized Communities (Płeć, obywatelstwo, protest i społeczeństwa marginalizowane), zorganizowaną przez Centrum Badań nad Płcią Uniwersytetu Oslo (STK) i Fafo, Instytut Pracy i Badań Społecznych, w ramach projektu ALCITfem. Celem wydarzenia będzie analiza, jaką rolę odgrywa płeć w aktywizmie i obywatelstwie w społecznościach, które zostały zmarginalizowane w aspekcie krajowym, międzynarodowym i postkolonialnym. Konferencja odbędzie się w dniach 11 -12 marca 2024 r., Tøyen Hovedgård.

 

 

Konferencja jest podsumowaniem 3-letniego projektu ALCITfem, podczas którego analizowaliśmy aktywizm kurdyjskich kobiet i jego wpływ na ich prawa oraz dynamikę obywatelstwa w różnych obszarach społecznych, kulturowych i politycznych. Członkowie naszego zespołu przeprowadzili badania na temat współczesnego społeczeństwa i polityki kurdyjskiej, ze szczególnym naciskiem na rolę płci w kontekście podporządkowania oraz różnych formy marginalizacji i represji. Zespół koncentrował się także na roli ruchów społecznych i aktywizmu na tzw. Globalnym Południu, na badaniu różnorodnych doświadczeń kobiet w Kurdystanie i diasporze oraz na powiązaniach między życiem w Kurdystanie i w diasporze.

 

 

Na zakończenie projektu otwieramy pole do debaty z naukowcami spoza studiów kurdyjskich, którzy pracowali nad podobnymi tematami. Pozwoli to nam wszystkim na porównanie jaką rolę płeć odgrywa w aktywizmie i obywatelstwie w różnych zmarginalizowanych społecznościach i w kontekście kolonialnym. Podczas dwóch dni konferencji pięciu zaproszonych naukowców i dziesięciu członków zespołu ALCITfem podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami. Przeanalizujemy w jaki sposób badania nad praktykami obywatelskimi w społecznościach marginalizowanych przecinają się, łączą i uzupełniają nawzajem. Podczas każdego dnia konferencji zostanie zaprezentowanych i przedyskutowanych pięć prezentacji. Podczas popołudniowej debaty moderator połączy poruszane w danym dniu tematy i rozwinie dyskusję w określonych kierunkach.

 

 

Skoncentrujemy się następujących pytaniach: Jak podejść do rozumienia obywatelstwa w rzeczywistości postkolonialnej i (post)przemocowej? W jaki sposób podmioty rdzenne, queer i inne mniejszości zmieniły pojęcie i praktyki obywatelstwa? Jak przydatne są najnowsze teorie na temat obywatelstwa (w tym obywatelstwa przeżywanego, obywatelstwa intymnego i seksualnego, aktów obywatelskich) w lepszym zrozumieniu całości praktyk obywatelskich w dzisiejszym świecie? Jakie jest znaczenie obywatelstwa ekologicznego i jak możemy je lepiej uściślić i opracować ? W jaki sposób ujęcia dotyczące społecznego oporu mogą być lepiej dostosowane do realiów ludzi zmarginalizowanych, których aktywizm jest z reguły bardziej ograniczony.

 

 

Na zdjęciu powyżej: Sairan Marofi i Fariba Rashidi biorą udział w demonstracji w Oslo w 2022 r. na rzecz wsparcia rewolucji Jin Jiyan Azadi w Iranie, fot Benyamin Farnam.

 

Fotorelacja z konferencji

 

Poniżej przedstawiamy program konferencji i abstrakty wystąpień: