A A A

Publikacje - rezultaty naszego projektu

Poniżej przedstawiamy publikacje będące rezultatem naszego projektu:

 

 

Wendelmoet Hamelink, Houzan Mahmoud, Interview: Kurdish women’s life stories, feminism, and activism: A conversation with Houzan Mahmoud, Kurdish Studies 10(2), 2022, ss. 73-83, otwarty dostęp

 

 

Dobrosława Wiktor-Mach, Marcin Skupiński, Kaziwa Salih,  "We want to have a positive impact’: Fragile ecologies and the Iraqi Kurds’ dutiful environmentalism, Journal of Political Ecology 30(1), 198–218, otwarty dostęp