A A A

Publikacje - rezultaty naszego projektu

Poniżej przedstawiamy publikacje będące rezultatem naszego projektu:

 

 

Wendelmoet Hamelink, Houzan Mahmoud, Interview: Kurdish women’s life stories, feminism, and activism: A conversation with Houzan Mahmoud, Kurdish Studies 10(2), 2022, ss. 73-83, otwarty dostęp

 

 

Dobrosława Wiktor-Mach, Marcin Skupiński, Kaziwa Salih,  "We want to have a positive impact’: Fragile ecologies and the Iraqi Kurds’ dutiful environmentalism, Journal of Political Ecology 30(1), 198–218, otwarty dostęp

 

 

Joanna Bocheńska, Wendelmoet Hamelink, Kaziwa Salih, Hüseyin Rodi Keskin, Small Circles of Empowerment Kurdish Women Claiming Citizen Rights and Agency through Language Revitalisation, International Journal on Minority and Group Rights (2023), 1-30, otwarty dostęp