A A A

'Obywatele świata' - Zespół badawczy

W tej sekcji przedstawiamy zespół badawczy projektu Obywatele świata: Współczesna literatura kurdyjska i proces kształtowania dziedzictwa kulturowego jako sposoby transformacji i rewitalizacji kurdyjskiego języka i tradycji ustnej finansowanego w ramach programu Opus-17 Narodowego Centrum Nauki . Projekt realizowany jest przy współpracy z Uniwersytetem Exeter.

  • Dr hab. Joanna Bocheńska

    Joanna Bocheńska, kierownik projektu, pracuje jako adiunkt w Instytucie Orientalistyki (Zakład Iranistyki) Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest kierownikiem Pracowni Studiów Kurdyjskich.

  • Dr Farangis Ghaderi

    Dr Farangis Ghaderi jest adiunktem (w ramach programu postdoc w projekcie badawczym) w Pracowni Studiów Kurdyjskich Instytutu Orientalistyki UJ.

  • Esat Şanlı

    Esat Şanlı jest doktorantem w Zakładzie Kurdyjskiego Języka i Kultury (Sekcja kurmandżi) Uniwersytetu Dicle (Turcja).