A A A

Konkurs na stanowisko postdoc 3

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych (CASPAR) w dyscyplinie nauk socjologicznych na stanowisko postdoc na okres 30 miesięcy w projekcie badawczym: Aktywizm i jego kulturowe i moralne podstawy: alternatywne obywatelstwo i rola kobiet w Kurdystanie i diasporze finansowanego z Funduszy Norweskich, przez Naukowe Centrum Nauki w ramach programu Grieg.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 50 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: 1) posiadają co najmniej stopień doktora;2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy; 3) biorą czynny udział w życiu naukowym; Szczegółowe zasady oraz wymagane dokumenty znajdują się w ogłoszeniu poniżej. Poniżej załączona jest także informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO_UEK_PL_form.docx)