A A A

Fritillaria Kurdica 22

Ukazał się nowy specjalny numer biuletynu Fritillaria Kurdica publikowany w ramach projektu ALCITfem. Przedstawiamy w nim pracę magisterską Rodiego Hüseyina Keskina zatytułowaną Cultural Initiatives for Language Revitalisation among Kird/Zaza Women in Turkish Kurdistan (Kulturowe inicjatywy na rzecz rewitalizacji języka wśród Kurdyjek Zaza w Kurdystanie tureckim) przygotowaną w ramach jego udziału w projekcie Aktywizm i jego moralne i kulturowe podstawy: alternatywne obywatelstwo i rola kobiet w Kurdystanie i Diasporze (ALCITfem). Praca została obroniona dnia 26 września 2023 roku.Numer jest dostępny pod linkiem.