A A A
  • źródło: Internet
    źródło: Internet

Apel PSK UJ w sprawie sytuacji na granicy

Jako Pracownia Studiów Kurdyjskich ZI UJ, my związani z nią naukowcy, doktoranci i studenci, wzywamy polskie i europejskie władze, żołnierzy straży granicznej i policjantów, aby nie lekceważyli dziejącej się na polsko-białoruskiej granicy ludzkiej tragedii. Nie godzimy się na prezentowanie uchodźców jako wroga, nawet jeśli określa się go narzędziem w rękach innych sił. Wrogiem nie są na pewno rzesze zdesperowanych, głodnych i zziębniętych ludzi, których jedyną winą jest poszukiwanie lepszego życia. Nie są też po prostu niczyim „narzędziem”, ale przede wszystkim cierpiącymi ludźmi, którym należy zapewnić wodę, pożywienie, schronienie i pierwszą pomoc. Martwi nas, że w zaistniałej tragicznej sytuacji nie ma mowy o próbach rozwiązania ich położenia, a jedynie o sankcjach wobec białoruskiego reżimu. Przynosi to wstyd nie tylko tzw. wartościom europejskim (i chrześcijańskim!), ale także polskiej historii, gdzie walka o ludzką godność zajmowała tak ważne miejsce.