A A A

ALCITfem - zespół

Aktywizm i jego moralne i kulturowe podstawy: alternatywne obywatelstwo i rola kobiet w Kurdystanie i diasporze (ALCITfem) to interdyscyplinarny projekt badawczy obejmujący studia literackie, antropologiczne, genderowe i społeczne. Z punktu widzenia metod i zaplecza teoretycznego łączy on humanistykę i badania społeczne poprzez współpracę następujących instytutów: Pracowni Studiów Kurdyjskich Instytutu Orientalistyki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (PSK IO UJ, Kraków), Centrum Studiów Genderowych Uniwersytetu Oslo (STK, Senter for Tverrfaglig Kjonnsforskning), Centrum Zaawansowanych Studiów Ludnościowych i Religijnych (CASPAR) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (UEK), Fafo, Instytutu Badań Pracy i Społecznych (Oslo) i Muzeum Azji i Pacyfiku (Warszawa).

 • Joanna Bocheńska

  Dr hab. Joanna Bocheńska pracuje jako adiunkt w Instytucie Orientalistyki (Zakład Iranistyki) Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest kierownikiem Pracowni Studiów Kurdyjskich. Głównymi tematami jej zainteresowań są etyka, dziedzictwo kulturowe, kurdyjska literatura klasyczna i współczesna, kino Bliskiego Wschodu. Od wielu lat zajmuje się także fotografią. Jej strona fotograficzna jest dostępna pod linkiem.

 • Wendelmoet Hamelink

  Dr Wendelmoet Hamelink jest pracownikiem naukowym w Centrum Badań Gender (STK) Uniwersytetu w Oslo w ramach projektu ALCITfem. Zajmuje się także pracą dydaktyczną. Posiada tytuł magistra i doktora w dziedzinie antropologii kulturowej i socjologii rozwoju uzyskane na Uniwersytecie w Leiden w Holandii.Otrzymała stypendium Fundacji Maxa Webera na badania nad wspomnieniami kulturowymi Ormian pochodzących ze wschodniej Turcji, a następnie stypendium Marii Skłodowskiej Curie, w ramach którego zrealizowała projekt IMEX, Images in Exile.

 • Karol Kaczorowski

  Dr Karol Kaczorowski Pracuje w Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych (CASPAR) oraz w Katedrze Stosunkůw MiÍdzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent socjologii i religioznawstwa. Autor monografii Stambulska recepcja Arabskiej Wiosny i idei tureckiego modelu demokracji (Libron 2014) oraz Religie Kurdůw: jezydyzm, Ahl-e Haqq, alewizm (Sacrum 2015).

 • Dobrosława Wiktor-Mach

  Dobrosława Wiktor-Mach pracuje w Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych (CASPAR) oraz w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jej badania terenowe dotyczące ruchów islamskich zaowocowały książką pt. Religious Revival and Secularism in Post-Soviet Azerbaijan (2017, De Gruyter). Obecnie zajmuje się aktywizmem ekologicznym w Turcji oraz społeczno-kulturowymi aspektami migracji w Polsce i na Ukrainie.

 • Nerina Weiss

  Dr Nerina Weiss jest badaczem w Instytucie Badań Pracy i Społecznych Fafo (Oslo). Posiada tytuł doktora antropologii społecznej (Uniwersytet w Oslo 2012). Wiele jej badań akademickich i stosowanych dotyczyło stosunków obywatel-państwo, które analizowała koncentrując się na politycznej przemocy i migracji, mobilizacji do wojen w Turcji, Syrii i Iraku, a także torturach i traumie. Pracowała w regionie Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza na Cyprze i we wschodniej Turcji, a także w Danii, Norwegii i Austrii.

 • Marcin Skupiński

  Student studiów doktoranckich w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Jego zainteresowania badawcze obejmują antropologię ekologiczną i polityczną, ze szczególnym uwzględnieniem relacji pomiędzy ludźmi a środowiskiem oraz kontr-hegemonicznych form organizacji społecznych. Obecnie poświęca uwagę ekologii politycznej w ruchach kurdyjskich w kontekście problemów ekologicznych obecnych na Bliskim Wschodzie. Przed dostaniem się na studia doktoranckie i dołączeniem do projektu ALCITfem prowadził długotrwałe badania w Ukrainie. Jest też aktywny poza Uniwersytetem w projektach badawczych i edukacyjnych o tematyce ochrony środowiska czy równości płci.

 • Kaziwa Dylan

  Dr Kaziwa Salih: socjolog kultury, ekspert ds. ludobójstwa. doktorat uzyskała w 2020 na Uniwersytecie Queen’s w Kanadzie, gdzie specjalizowała się w socjologii kulturowej przemocy i ludobójstwa kurdyjskiego w Iraku. Autorka wielu artykułów naukowych. Jest także wielokrotnie nagradzaną autorką ponad 10 książek beletrystycznych i non-fiction. Założyła i była redaktorem naczelnym dwóch kurdyjskich czasopism, Nvar i Newekar. Jej główne zainteresowania to ludobójstwo Kurdów, kultura, kwestie płci i tematyka kobiet, przestrzeń i obywatelstwo, migracja i przesiedlenie, jezydyzm i sprawy jezydzkie.

 • Hayal Hanoglu

  Dr Hayal Hanoglu uzyskała tytuł doktora nauk o migracji w Szkole Polityki Społecznej, Socjologii i Badań Społecznych (SSPSSR) na Uniwersytecie Kent w Canterbury. Jej praca doktorska poświęcona była transformacji religii migrantów i wspólnot religijnych w diasporze poprzez społeczno-przestrzenną dynamikę migrującego alewizmu w Wielkiej Brytanii. Jej zainteresowania badawcze obejmują głównie migracje, diasporę, religię i płeć w kontekstach alewickich i kurdyjskich. Hayal Hanoglu jest człokniem naszego projektu od września 2022 roku.

 • Hüseyin Keskin

  Hüseyin Keskin jest studentem studiów magisterskich w Instytucie Orientalistyki (Zakład Iranistyki) Uniwersytetu Jagiellońskiego.Jego główne zainteresowania badawcze to: tradycja ustna, dziedzictwo, aktywizm i kultury rdzenne.

 • Andrew Bush

  Andrew Bush jest antropologiem, zajmującym się prawem, tematyką płci i literaturą w odniesieniu do tradycji islamskich w irackim Kurdystanie. Przed dołączeniem do ALCITfem pracował jako badacz wizytujący w Harvard Law School, a wcześniej przez kilka lat wykładał na New York University Abu Dhabi. Jest autorem kilku artykułów i książki Between Muslims: Religious Difference in Iraqi Kurdistan (Stanford 2020). Andrew Bush był członkiem projektu do lipca 2022 roku.