A A A

Sprawa Kurdyjska w XX wieku

Amir Grgies, Sprawa kurdyjska w XX wieku (The Kurdish Issue in 20th Century), Dialog, Warszawa 1997