A A A

Rojava

Cezary Błaszczyk, Rożawa. Demokratyczny konfederalism i myśl ustrojowa Demokratycznej Federacji Północnej Syrii (Rojava. Democratic Confederalism and Political Thought of the Democratic Federation of Northern Syria), C.H. Beck, 2019