A A A

Kurdowie i Kurdystan iracki

 1. Jerzy Hauziński, Pierwsze dynastyczne państwa kurdyjskie okresu muzułmańskiego (First Dynastic Kurdish States of the Muslim Period)
 2. Mohammad Sadik, The Status of Higher Education in Iraqi Kurdistan: An Insider's View
 3. Ziyad Raoof, Kurdystan iracki - sytuacja polityczna, prawna i gospodarcza (Iraqi Kurdistan-the Political, Legal and Economic Situation)
 4. Maria Giedz, Przyczyny aktualnego konfliktu turecko-kurdyjskiego (The Reasons for the Present Military Conflict between Turkey and the Kurds)
 5. Kurdistan Mukriyani, The Political Situation of Kurdish Women in the South of Kurdistan in the 20th Century)
 6. Adrianna Maśko, Doświadczenie walki i oporu w opowieściach kurdyjskich kobiet (The Experiences of Struggle and Resistance in the Stories of Kurdish Women)
 7. Paweł Siwiec, Iracki Kurdystan - wyzwania etniczno-religijnej koegzystencji (Iraqi Kurdistan - Challenges of the Ethno-religious Coexistence)
 8. Majeed Jafar, Kurds Outside Iraqi Kurdistan Region. Faylee Kurds at the Turn of the Century
 9. Włodzimierz Malendowski, Kwestia kurdyjska a sytuacja międzynarodowa na Bliskim i Środkowym Wschodzie (The Kurdish Issue and the International Situation in the Near and Middle East)
 10. Joanna Bocheńska, Wpływ autonomii Kurdystanu irackiego na życie społeczne, polityczne i kulturalne Kurdów w Turcji w ostatnich latach (The Influence of Autonomy of Iraqi Kurdistan on the Social, Political and Cultural Life of Kurds in Turkey over the Past Years)
 11. Radosław Fiedler, Iracki Kurdystan w bliskowschodniej strategii Stanów Zjednoczonych (od wilsonowskiego idealizmu do realizmu - Kurdystan w polityce USA) (Iraqi Kurdistan in the U. S. Strategy)
 12. Hassan A. Jamsheer, The Internationalisation of the Kurdish Question in the Aftermath of the 1991 Operation "Desert Storm"
 13. Rafał Koliński, Iracki Kurdystan z perspektywy archeologa (Iraqi Kurdistan: an Archaeological Perspective)
 14. Krzysztof Lalik, Chrześcijanie w Kurdystanie irackim na przestrzeni ostatnich lat (Christians in Iraqi Kurdistan in Recent Years)
 15. Ireneusz C. Kamiński, Problem kurdyjski, a członkostwo Turcji w Unii Europejskiej (The Kurdish Problem and Turkish Membership in the European Union)
 16. Przemysław Wacław Turek, Region Kurdystanu Irackiego w relacji: Irak-Unia Europejska-NATO-Turcja  (The Iraqi Kurdistan Region and Its Relations with Iraq - EU-Nato and Turkey)
 17. Sebastian Wojciechowski, Wybrane determinanty kwestii kurdyjskiej. Analiza przyczynowo-skutkowa (Selected Determinants of the Kurdish Issue: A Cause and Effect Analysis)
 18. Adnan Abbas, Kirkuk a sprawa kurdyjska w Iraku (Kirkuk and the Kurdish Issue in Iraq)
 19. Maciej Kurcz, Prolegomena do badań antropologicznych Kurdystanu irackiego po obaleniu Saddama Husseina (Prolegomena to Anthropological Research of Iraqi Kurdistan after the Overthrow of Saddam Hussain)
 20. Hatif Janabi, Kultura kurdyjska miedzy poszukiwaniem tożsamości, a wyjściem z izolacji (Kurdish Culture Caught between Searching for Identity and Leaving Behind Isolation)
 21. Fuad Jomma, Kurdowie w Syrii. Aspiracje i oczekiwania (Kurds in Syria. Aspirations and Expectations)
 22. Marcin Rzepka, O najnowszych przekładach Biblii na język kurdyjski (kurmandżi) - aspekt społeczno kulturowy (On New Bible Translations into Kurdish (Kurmanji): A socio-Cultural Perspective)
 23. Farhang M. Muhammad, The Kurdish Modernists Poets
 24. Ewelina Mirowicz, Kultura Kurdów Fajlijskich - pieśni, poezja, podania ludowe (The Faili Kurds and Their Culture - Songs, Poetry and Folk Fables)
 25. Goran S. Ezzadin, Various Forms of celebrating Newroz in Iraqi Kurdistan
 26. Janina Owczarek, Proces budowy narodu kurdyjskiego (Kurdish Nation Building Process)
 27. Błażej Grygo, Wybory do Parlamentu Tureckiego w 2007 roku. Kurdyjskie szanse i zagrożenia (Turkish Parliamentary Elections in 2007: Chances and Threats to Kurds)
 28. Agnieszka Graczyk-Krupecka, kwestia Jezydów we współczesnym Iraku (The Yezidi Issue in the Present Iraq)
 29. Aleksandra Zamojska, Studia i studenci w Kurdystanie irackim w latach 1992-2007 (University and Students in Iraqi Kurdistan 1992-2007)
 30. Renata Kurpiewska-Korbut, Kurdistan - The Other Iraq. Kampania promocyjna Kurdystanu irackiego w Stanach Zjednoczonych (Kurdistan - The Other Iraq. Iraqi Kurdistan Promotional Campaign in the United States)
 31. Piotr Pochyły, Analiza konstytucji Kurdystanu irackiego z 25 października 1992 roku (Analysis on the Constitution of Iraqi Kurdistan from October 25, 1992)