A A A

Zapraszamy na konferencję

Mamy przyjemność zaprosić na międzynarodową konferencję pt. Uncovering The Past Towards the Future, Uniting Experiences and Values. Kurdistan in Western and Eastern Research Tradition, która odbywać się będzie w dniach 24-26.10.2016 w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szczegółowy program konferencji znajduje się w poniższym pliku pdf.

 

 

Pierwszorzędnym celem konferencji jest konfrontacja różnych perspektyw badawczych i zapewnienie możliwości spotkania i dyskusji badaczom z Kurdystanu, Zachodniej, Centralnej i Wschodniej Europy. Ponadto, konferencja dedykowana jest pamięci dwóch ważnych postaci w historii studiów kurdyjskich: Augustowi Kościeszy-Żabie (1801-1894) i Meli Mahmudowi Bajazidiemu (1797-1867) . Polak August Kościesza-Żaba, był dyplomatą w służbie carskiej Rosji. W XIX wieku podjął się zebrania i opisania kurdyjskiego folkloru, z którym zetknął się jako carski wysłannik na Kaukazie. Mela Mahmud Bayazidi, kurdyjski duchowny, został jego współpracownikiem pomagając w zbieraniu, spisywaniu i tłumaczeniu kurdyjskich tekstów i dostarczając wielu cennych informacji o obyczajach Kurdów. Rola Augusta Kościeszy- Żaby, jednego z pierwszych badaczy kurdyjskiego folkloru, była eksponowana przez Rosjan i Kurdów. W Polsce jednak postać carskiego dyplomaty tropiącego polskich powstańców na Kaukazie została ze zrozumiałych powodów zapomniana. Celem konferencji jest przywrócenie pamięci o polskich korzeniach jednego z pierwszych kurdologów, ale także krytyczna refleksja nad jego niejednoznaczną rolą jako dyplomaty i orientalisty reprezentującego nie tylko wiedzę ale także imperialną władzę. Warto również zdawać sobie sprawę, że publikacje Żaby, które w XIX wieku, jako unikatowe, zwracały uwagę europejskich orientalistów, wiele zawdzięczały kurdyjskim współpracownikom, których rola nigdy nie została należycie wyeksponowana. O jednym z nich, najbardziej zasłużonym, Meli Mahmudzie Bajazidim, wiemy z korespondencji Augusta Kościeszy-Żaby z Rosyjską Akademią Nauk. Polak nazywał go „swoim nauczycielem i współpracownikiem”. Polskie tłumaczenie tekstów zebranych przez Augusta Kościeszę-Żabę i Melę Mahmuda Bajazidiego opublikowaliśmy na łamach dziewiątego numeru naszego czasopisma, czyniąc kurdyjskiego duchownego pełnoprawnym współautorem pracy. Numer dostępny jest nieodpłatnie pod linkiem:

 

 

Konferencja organizowana jest w ramach projektu badawczego Jak uczynić głos słyszalnym? Ciągłość i przemiany kurdyjskiej kultury i rzeczywistości społecznej w perspektywie postkolonialnej (www.kurdishstudies.pl) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu SonataBis1.

 

 

Zapraszamy również na towarzyszącą naszej konferencji wystawę fotografii Artura Rodziewicza pt. Niech się stanie światło!, która poświęcona jest kulturze Jezydów. Wystawę można oglądać do 30.11.2016 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, ul. Rajska 1, II piętro. O wystawie można przeczytać pod linkiem: