A A A

Wyniki konkursu na stypendium magisterskie w ALCITfem

Miło nam poinformować, że konkurs na stypendystę studiów II stopnia w projekcie badawczym ALCITfem (Aktywizm i jego moralne i kulturowe podstawy: alternatywne obywatelstwo i rola kobiet w Kurdystanie i diasporze) finansowanym w ramach programu Grieg przez Narodowe Centrum Nauki z Funduszy Norweskich ogłoszony 15.02.2021 został rozstrzygnięty. Do konkursu zgłosił się jeden kandydat, pan Hüseyin Keskin. Po rozpatrzeniu nadesłanych dokumentów oraz zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów w projektach finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki komisja w składzie dr hab. Joanna Bocheńska, dr Renata Rusek-Kowalska i dr Karolina Rakowiecka- Asgari na posiedzeniu w dniu 17.03.2021 przyznała kandydatowi 18 punktów i wynikającą z nich ocenę 5,4, tym samym akceptując jego kandydaturę. Serdecznie gratulujemy nowemu członkowi projektu.