A A A

Sesja o Abdullahu Jalalu Fatahu

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Pracownia Studiów Kurdyjskich Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz Biuro Pełnomocnika Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce zapraszają na sesję naukową Abdullah Jalal Fatah i pierwsza praca doktorska o tematyce kurdyjskiej obroniona w Polsce w 1978 roku, która odbędzie się 14 maja o godz. 18.00 w Instytucie Socjologii UW, ul. Karowa 18, sala 112, I piętro.

 

 

O sesji

 

 

W 1978 roku kurdyjski student z Slêmani (Kurdystan iracki), Abdullah Jalal Fatah obronił swoją pracę doktorską w Instytucie Socjologii, na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Rozprawa nosiła tytuł Problemy rozwoju i upowszechniania kultury kurdyjskiej w Iraku i została napisana pod kierunkiem znanego polskiego socjologa Józefa Chałasińskiego. Wkrótce po obronie swojej pracy Abdullah J. Fatah wyemigrował z Polski. W 1985 zmarł w obozie dla uchodźców w Teheranie.

 

 

Problemy rozwoju i upowszechniania kultury kurdyjskiej w Iraku była pierwszą pracą doktorską poświęconą tematyce kurdyjskiej obronioną na polskim uniwersytecie, ale pozostała zupełnie nieznana wśród polskich badaczy, którzy od lat 80 zaczęli z wolna odkrywać ten temat. Dlatego, za pierwsze polskie opracowanie naukowe do niedawna uważano dzieło Leszka Dzięgla z Uniwersytetu Jagiellońskiego zatytułowane Rural community of contemporary Iraqi Kurdistan facing modernisation (1981). Jego książka Węzeł kurdyjski ukazała się w 1992 roku. Z początkiem lat 2000 to właśnie Kraków i Uniwersytet Jagielloński zaczęły rozwijać studia kurdyjskie. Powstały również pierwsze prace poświęcone kurdyjskiej kulturze i instytucjom kulturalnym, niektóre z nich nawiązywały do prac polskich socjologów, jak Antonina Kłoskowska. Z tym większą więc ciekawością odkryliśmy pionierską pracę Abdullaha J. Fataha, która mimo iż zapomniana ma wiele wspólnego z obecnymi zainteresowaniami polskich badaczy. Jest też interesującym przykładem inspiracji polską szkołą socjologiczną wykorzystywanych na gruncie kurdyjskim w okresie intensywnego tworzenia się kurdyjskiej kadry naukowej i intelektualnej w Kurdystanie irackim. Celem naszej sesji jest przypomnienie postaci Abdullaha J. Fataha, jego biografii, związków z Polską i zainteresowań.

 

 

Program

 

 

Słowo powitalne: Dyrektor Instytutu Socjologii UW, Pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce Pan Ziyad Raoof, Kierownik Pracowni Studiów Kurdyjskich UJ dr Joanna Bocheńska

 

Sesja:

Kurdish Wanderings Before The Exodus: The Life and Scholarship of Abdullah Jalal Fatah Dr Karwan J. Fatah-Black (Leiden University)

Culture and Identity: The Doctoral Dissertation by Abdullah Jalal Fatah and The Kurdish Studies in Poland Dr Joanna Bocheńska (Jagiellonian University)

Józef Chałasiński, Warsaw University and Middle Eastern students in the 1970s Prof. Jarosław Kilias (Warsaw University)

 

 

Organizatorzy:

 

Instytut Socjologii UW

Pracownia Studiów Kurdyjskich ZI IO UJ

Rząd Regionalny Kurdystanu, Biuro Pełnomocnika w Polsce